ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี วิสัยทัศน์ "ตำบลน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจดี สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ"
 
 
เปิดสอบวันนี้
 
นายก อบต.กุมภวาปี
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี
กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น
ระบบบำเหน็จบาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ปปช.
คุณภาพชีวิต คุณภาพท้องถิ่น
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สำนักงานกองทุนการสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพ สสส.
ดูทีวีออนไลน์